Ohlášky 3. 4. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. do 10. dubna 2022


Den
Liturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne5. neděle postníKomín – latinská
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za rodiče, prarodiče Salusovy a Dížkovy.
Komín
10.00
Za dědu a celé rodiny Tomanovu, Platilovu a Daňkovu.
Jundrov
15.00
KŘÍŽOVÁ CESTA
PoPondělí po 5. neděli postní18.00BOHOSLUŽBA SLOVA
ÚtÚterý po 5. neděli postní
StStředa po 5. neděli postní18.00BOHOSLUŽBA SLOVA s dětmi.
ČtČtvrtek po 5. neděli postní
Pátek po 5. neděli postní18.00Za těžce nemocnou osobu.
SoSobota po 5. neděli postní8.00Mše k Božímu Milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom nemocí a válek.
NeKVĚTNÁ NEDĚLEKomín
7.00
Za farníky.
(žehnání ratolestí)Jundrov
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Wurmovu, Putnovu a Trubákovu.
Komín
10.00
Na poděkování Bohu za dar života a víry s prosbou o požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie.
15.00KŘÍŽOVÁ CESTA

Poznámky

Dnes jste zváni do farní knihovny po obou komínských mších svatých a po mši v deset také do farní kavárny.

1. středa – Ve středu budeme slavit bohoslužbu slova s dětmi, proto také nebude tento den výuka náboženství.

Mešní úmysly pondělní: Za manžela, dvoje rodiče, Libora a celou zemřelou přízeň, 
a středeční: Za dceru bude sloužena otcem Marcelem na dovolené.
V tomto týdnu nebudou úřední hodiny.

Příští neděli jste zváni na křížovou cestu v rámci farního výletu. Pokud byste se chtěli zapojit do jejího vytváření, informujte se, prosíme, u Dalibora Fice Od kostela vyrazíme v 15 hodin.
Ve stejnou dobu bude křížová cesta také v kostele, a pokud by nám počasí na „výlet“ nepřálo, sejdeme se na křížovou cestu pouze v kostele.  

Liturgický večer bude tentokrát až 25. 4. Otázky můžete pokládat na farním webu.


Příští neděli i budete moci před jundrovskou kaplí po mši svaté o půl deváté a před kostelem v Komíně po mši svaté v deset zakoupit velikonoční květinové dekorace.


Příští neděli budeme žehnat kočičky.