Ohlášky 3. 5. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. 5. do 10. 5. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne4. neděle velikonočnípřenášena:
11.00
Za Hedviku Juřenovou a živou a zemřelou rodinu; za Václava Turka a duše v očistci.
PoPondělí po 4. neděli velikonoční18.00Za bratra Michala.
ÚtÚterý po 4. neděli velikonoční
StPamátka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka18.00Na daný úmysl.
ČtČtvrtek po 4. neděli velikonoční
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí18.00Za sourozence.
SoSobota po 4. neděli velikonoční8.00Za Stanislava Čecha, bratra, rodiče a duše v očistci.
Ne5. neděle velikonočnípřenášena:
11.00
Za zemřelého manžela Jana, rodiče Zajíčkovy a Krupičkovy a žijící rodinu. Za Marii Barákovou a manžela.

Poznámky

Dnes, hned po mši svaté, jste zváni do internetové farní kavárny.

V pondělí 11. 5. 2020 bude virtuální Večer otázek. Začíná se ve 20.00.

V pondělí, středu a pátek už bude večerní mše svatá v 18.00 a sobotní ranní v 8.00 pravidelně a to v počtu max. 15 osob včetně kněze a dvou ministrantů. Nelze to vyřešit spravedlivě jinak, než že jsou na ni zváni ti, kteří nechávají sloužit ten den mešní úmysl. Mohou si k sobě přibrat jakékoli přátele do celkového počtu 12 osob. Po vstupu do kostela je nutno použít dezinfekci, která tam bude k dispozici. V lavicích je třeba dodržet rozestupy 2 metry – vyjma členů jedné domácnosti.

Nedělní úmysly bývají dva, ale není dovoleno tyto úmysly spojit v jeden bez souhlasu obou zadavatelů. Proto je nutno vybrat namátkou vždy jen jeden z nich. Dozvíte se jej z ohlášek. Druhý mešní úmysl bude P. Marcel sloužit v dny, kdy slouží mše svaté soukromě – v úterky a čtvrtky, takže nemusíte mít obavu, že by na ně bylo zapomenuto… (Je zde ale možnost poslat na mail: miroslavakachlirova@gmail.com souhlas se spojením mešních úmyslů. Musí s tím však souhlasit oba zadavatelé a učinit tak vždy do pátku večer před nedělí, kdy má být úmysl sloužen.)
Ke každému mešnímu úmyslu P. Marcel přidává trvale: Za osvobození z pandemie a za její oběti a za dobrodince.

Od následujícího týdne bude kostel otevřen v pondělí a v pátek k osobní modlitbě 18.30–19.30 ve středu 10.00–11.00. V neděli bude kostel otevřen vždy odpoledne od 15.30 do 17.00.
Kněz bude k dispozici pro sv. smíření po celou dobu (bude se zpovídat v boční kapli) a k podání svátosti Eucharistie každých 15 minut. V kostele bude k dispozici dezinfekce rukou, kterou je každý povinen použít ihned po vstupu do kostela. Rouška je samozřejmostí a je ji možno sejmout jen v okamžiku přijetí Eucharistie, která se přijímá na ruku. Je nutné dodržet rozestupy mezi osobami 2 metry.