Ohlášky 30. 1. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. 1. do 6. 2. 2022

DenLiturgická oslava
Hodina
Bohoslužby
Ne4. neděle v mezidobíJundrov
7.00
Na daný úmysl.
Jundrov
8.30
Za zemřelého manžela a živou rodinu.
Jundrov
10.00
Za farníky.
PoPamátka sv. Jana Bosca, knězeJundrov
18.00
Za Stanislava Čecha, bratra, rodiče a duše v očistci.
ÚtÚterý 4. týdne v mezidobí
StSvátek Uvedení Páně do chrámu  (Hromnice – žehnání svic)Jundrov
18.00
Na poděkování za 10 let manželství s prosbou o Boží ochranu a pomoc.
ČtČtvrtek 4. týdne v mezidobí
Pátek 4. týdne v mezidobí
(1. pátek v měsíci-možnost sv. Smíření od 17:30 v mezidveří kaple)
Jundrov
18.00
Za zemř. Albínu Fialovou
(zádušní mše)
SoPamátka sv. Agáty, panny a mučedniceJundrov
8.00
Mše svatá k Božímu milosrdenství s prosbou k Boží Matce za obrácení lidských srdci k Bohu, za odvrácení pohrom nemocí a válek.
Ne5. neděle v mezidobíJundrov
7.00
Latinská mše:    Za farníky.
Jundrov
8.30
Za Leoše Grünwalda.
Jundrov
10.00
Za živou rodinu Novákovu a Drábkovu.

Poznámky

Využijte, prosím, tento týden možnosti svátosti smíření v pondělí, středu i pátek přede mší svatou v zádveří jundrovské kaple vždy od 17.30.

V letošní Tříkrálové sbírce v Komíně bylo vybráno 75 970 Kč, velké poděkování patří dárcům i koledníkům v Jundrově i v Komíně.

Ve čtvrtek se na faře v 19 hodin sejde skupinka křesťanské meditace.

Ve středu, ve svátek Hromnic, bude mše svatá slavena s dětmi, výuka náboženství proto v ten den nebude.

Pro tento měsíc se ruší farní knihovna i kavárna.