Ohlášky 30. 5. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. 5. do 6. 6. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍJundrov
8.30
Za farníky.
 TROJICEKomín
10.00
Za zemřelého dědečka, jeho vnuky a celou rodinu a za živou a zemřelou rodinu Kudličkovu a Drbolovu, za zdraví a ochranu Panny Marie.
Za syny, jejich rodiče a prarodiče.
 18.00MÁJOVÁ POBOŽNOST
PoSvátek Navštívení Panny Marie18.00Za živou i zemřelou rodinu Gelnarovu a duše v očistci.
ÚtPamátka sv. Zdislavy  
StPamátka sv. Marcelina a Petra, mučedníků18.00Za dary Ducha svatého pro živou rodinu s prosbou o Boží požehnání
A ochranu Panny Marie.
ČtPamátka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků  
Pátek 9. týdne v mezidobí17.00ADORACE + možnost svátosti smíření
 1. pátek v měsíci18.00Za Miroslava Kachlíka.
SoPamátka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka8.00Za zemř. Vladimíra Juračku.
(zádušní mše)
NeSlavnost TĚLA A KRVEKomín – latinská mše
7.00
Za farníky.
 PÁNĚJundrov
8.30
Na poděkování za uzdravení snachy.
  Komín
10.00
Za živou i zemřelou rodinu Potůčkovu.

Poznámky

Příští neděli by mohla být online kavárna. Pokud tomu tak bude, najdete odkaz na stránkách naší farnosti.

Ve čtvrtek v 20.30 bude možné se opět sejít online ke Čtení (Bible) na pokračování. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.