Ohlášky 30. 6. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. 6. do 7. 7. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne13. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za všechny bývalé spolupracovníky ze zaměstnání.
Komín:
10.00
Za živou a zemř. rodinu Ficovou a Zborovských.
PoPondělí 13. týdne v mezidobí18.00Za manžela, dvoje rodiče a celou zemř. přízeň.
ÚtÚterý 13. týdne v mezidobí
StSvátek sv. Tomáše, apoštola18.00Na daný úmysl.
ČtČtvrtek 13. týdne v mezidobí
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hl. patronů Moravy9.00Za děti a jejich rodiny.
SoSobotní památka Panny Marie7.00Za Jaromíru Potůčkovou, rodiče a duše v očistci.
Ne14. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za maminku a živou a zemř. rodinu.
Komín:
10.00
Za zemř. Hedviku a Slavomíra Sklenářovy a Miloslava Hlínu.

Poznámky

Upozorňujeme, že v pátek bude mše sv. dopoledne v 9 hod.