Ohlášky 31. 10. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. 10. do 7. 11. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne31. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za kněze, jáhny a ministranty naší farnosti.
  Komín
10.00
Za Marii, rodinu Staňkovu, bratra Jiřího, rodiny Šoltysovu a Bagarovu.
PoSlavnost Všech svatých
– doporučený svátek
16.00–17.50Možnost svátosti smíření
  18.00Za posvěcení naší farnosti.
ÚtVzpomínka na všechny věrné zemřelé18.00Za duše v očistci.
 18.50Za zemřelé biskupy a kněze naší farnosti a diecéze.
StPamátka sv. Martina de Porres, řeholníka – mše svatá s dětmi18.00Za zemřelou maminku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.
ČtPamátka sv. Karla Boromejského, biskupa  
Pátek 31. týdne v mezidobí
1. pátek v měsíci
17.00Možnost tiché adorace a svátosti smíření
  18.00Za manželku Miluši a celou rodinu Staňkovu.
SoSobotní památka Panny Marie8.00Za rodinu Bartákovu a Jirátkovu.
Ne32. neděle v mezidobíKomín
Latinská mše
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Na poděkování za všechny obdržené dary a požehnání pro živou i zemřelou rodinu Jana Nováka.
  Komín
10.00
Za živou i zemřelou rodinu Hájkovu.
  15.00Pobožnost na hřbitově za všechny věrné zemřelé + výkrop hřbitova

Poznámky

Odpustky pro duše v očistci: 1. a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možnost získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Prosím, zapište se ke službě při adoraci v pondělí od 15.30. Je to Adorační den naší farnosti, kdy se modlíme za celou naši diecézi stejně tak, jako se každá farnost diecéze takto modlí za ostatní farnosti jeden den v roce.

V pondělí se po mši sejdeme s vámi, kteří rádi přiložíte ruku k dílu a upravíme boční kapli pro výstavbu lešení a výmalbu. Prosím, přijďte.

Příští neděli vás zveme do farní knihovny, která bude otevřená po obou komínských mších svatých, a do farní kavárny po mši v deset.