Ohlášky 31. 3. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. 3. do 7. 4. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne4. neděle postníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za Leoše Grünwalda.


Komín:
10.00
Za syna a jeho přítelkyni, vnuka a jeho maminku.


Komín:
15.00
KŘÍŽOVÁ CESTA
PoPondělí 4. postního týdne18.00Za Jaromíru Potůčkovu, manžela a živou rodinu.
ÚtÚterý 4. postního týdne

StStředa 4. postního týdne18.00Za dceru.
ČtČtvrtek 4. postního týdne

Pátek 4. postního týdne17.00ADORACE + možnost svátosti smíření


18.00Za živou i zemř.  rodinu Kopeckých.
SoSobota 4. postního týdne7.00Za Drahomíra Čecha a živou i zemř.  rodinu Čechovu a Gelnarovu a duše v očistci.
Ne5. neděle postníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za Jiřinu Munkačiovou.


Komín:
10.00
Za rodiče Marii a Ladislava Šumberovy.


Jundrov:
15.00
KŘÍŽOVÁ CESTA

Poznámky

Ve středu 3. dubna bude mše svatá s dětmi. Otec Marcel bude od 17.00 k dispozici dětem ve zpovědnici ke svátosti smíření. Proto jeho hodina náboženství nebude.

V sobotu vykonáme naši již ohlášenou zásvětnou farní pouť do Křtin. V 15.30 začne společná modlitba svatého Růžence a v 16.00 budeme slavit mši svatou s následným průvodem v ambitech baziliky. Všichni jste srdečně zváni.