Ohlášky 31. 5. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. 5. do 7. 6. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost SESLÁNÍ9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za rodiče Žofii a Jiřího Sálusovy, za Miloše Potůčka, manželku a rodiče.
DUCHA SVATÉHOpřenášena: 11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.
18.00Májová pobožnost
PoPamátka Panny Marie, Matky
Církve
18.00Na daný úmysl.
ÚtPamátka sv. Marcelína a Petra, mučedníků
StPamátka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků18.00Za zemřelé příbuzné a přátele.
ČtSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze18.00Na daný úmysl.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
(1. pátek v měsíci)
18.00Za rodiče Procházkovy a Janků.
SoPamátka sv. Norberta, biskupa8.00Za zemřelé tety a duše v očistci.
NeSlavnost9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za zemřelé manžele Rozkopalovy a duše v očistci, za Jaromíru Potůčkovu, rodiče a duše v očistci.
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICEpřenášena: 11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.

Poznámky

Dnešní sbírka bude odeslána na Misie.

Pozor! Při vstupu do kostela je každý povinen použít dezinfekci rukou buď svoji vlastní, nebo tu, která je trvale k dispozici za vchodem do kostela. Místa, která je možno v lavicích obsadit, jsou označena žlutým čtvercem. Mimo lavice je místo dáno židlemi, které je zakázáno kamkoliv přesouvat. Mimo tato místa není možno pobývat. Toto opatření je dáno kvůli požadavku na dvoumetrové rozestupy. Místa pro rodiny s dětmi jsou rezervována v boční kapli a ve čtyřech předních lavicích. Roušku je třeba sejmout již před přijetím Eucharistie na ruku.
Kostel bude otevřen pro sv. smíření a osobní modlitbu vždy v pondělí a pátek po mši do 19.15 a v neděli od 15.30 do 16.30.

Ve středu bude při večerní mši probíhat vždy příprava dětí k 1. svatému přijímání.