Ohlášky 31. 7. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. července do 7. srpna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne18. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za maminku a tatínka Durďákovy.
Komín
10.00
Za zemřelého manžela Oldřicha, vnuka Michala, rodinu Kroupovu a živou rodinu Panských.
Za farníky.
PoPamátka sv. Alfonsa Marie z Ligouri, biskupa a učitele církve18.00Za paní Růženu Kachlíkovou a manžela.
ÚtÚterý 18. týdne v mezidobí
StStředa 18. týdne v mezidobí18.00Za dceru.
ČtPamátka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Památka posvěcení římské baziliky Panny Marie17.00Adorace + možnost sv. smíření
(1. pátek v měsíci)18.00Za zemřelou paní Hedviku Ryskovou a za manžele Váchovy.
SoSvátek Proměnění Páně8.00Mše svatá k Božímu milosrdenství s prosbou o ukončení válek a obrácení lidských srdcí k Bohu.
Ne19. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za Františka Kirchnera.
Komín
10.00
Za zemřelou Zdeňku Zapletalovou.
Za farníky.

Poznámky

Příští neděli jste zváni na farní výlet. Sejdeme se na prohlídce kostela sv. Josefa v Senetářově, (7. 8. 2022) v 15 hodin. Volitelně výlet po okolí; doprava vlastní.

Příští neděli po mši svaté bude otevřena farní knihovna. Jste zváni k využití možnosti dočíst a vrátit knihy a půjčit si jiné.


O velkých prázdninách nejsou pravidelné úřední hodiny. Pokud bude třeba něco neodkladného vyřídit (pohřeb, svatbu, výpisy z matrik), obraťte se na farní kancelář prostřednictvím e-mailu: farabrnokomin@seznam.cz.
Pro zápis mešních úmyslů využijte e-mail: intence@farnostkomin.cz.