Ohlášky 4. 4. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. 4. do 11. 4. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚpřenášena online
10.00
Za farníky, na poděkování za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a vyslyšení proseb.
PoPondělí v oktávu velikonočnímpřenášena online
10.00
Za zdraví dětí a jejich rodin.
ÚtÚterý v oktávu velikonočním
StStředa v oktávu velikonočním18.00Za zdraví a svaté požehnání pro vnoučata a jejich rodiče.
ČtČtvrtek v oktávu velikonočním
Pátek v oktávu velikonočním18.00Za Miroslava Kachlíka a manželku.
SoSobota v oktávu velikonočním
Ne2. neděle velikonoční
(neděle Božího milosrdenství)
Ve mši sv. křest Kristiny Pokorné
přenášena online
10.00
Za živou a zemřelou rodinu,
za farníky,
za rodiče Bohumilu a Jana Pavelkovy a duše v očistci.

Poznámky

Dnes jste velmi zváni na velikonoční agapé online od 13.30.

Ve čtvrtek v 20.30 bude možné se opět sejít online ke Čtení (Bible) na pokračování. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.