Ohlášky 4. 9. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. do 11. září 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne23. neděle v mezidobíKomín – latinská
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za Veroniku Sládkovou a prarodiče Sládkovy a Davidovy.
Komín
10.00
Za Františka Beránka, manželku a dvoje rodiče.
PoPondělí 23. týdne v mezidobí18.00Za manžela, dvoje rodiče, Libora a celou zemřelou přízeň.
ÚtÚterý 23. týdne v mezidobí
StStředa 23. týdne v mezidobí
– mše sv. slavena s dětmi
18.00Za duše v očistci, nenarozené a zemřelé nepokřtěné děti.
ČtSvátek Narození Panny Marie
Památka sv. Petra Klavera, kněze18.00Za zemřelého Antonína Nováka.
SoPamátka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka8.00Mše za Boží milosrdenství s prosbou o ukončení válek a obrácení lidských srdcí k Bohu.
Ne24. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky
Jundrov
8.30
Za syny a živou a zemřelou rodinu.
Komín
10.00
Za manžele Marii a Ladislava Šumberovy.

Poznámky

Dnes jste zváni do farní kavárny (po mši v deset), otevřena bude také farní knihovna (po obou komínských mších svatých).
Ve středu se budeme při mši svaté s dětmi modlit za nový školní rok. Poté bude táborák na farní zahradě (špekáčky s sebou). Vyučování náboženství začne v říjnu.
Kdo byste měli zájem o službu lektora, přijďte, prosíme, na informační schůzku příští pondělí (12. září) v 19 hodin do farního sálu.

Od začátku října bude v naší farnosti probíhat příprava na biřmování. Bude trvat 2 roky, v pondělky jednou za 14 dní od 19 hodin. Příprava je pro všechny ve věku 13 až 130 let, kdo ještě nepřijali svátost biřmování a chtěli by. Přípravu povede o. Marcel a pomocníci z řad farníků, občas budeme zvát i externisty. Je to také příležitost pro naše mladé náctileté farníky (ale nejen pro ně) setkávat se takto spolu a společně růst ve víře a přátelství. Zájemce prosíme o vyplnění přihlášky, kterou najdou v elektronické podobě na webu farnosti nebo v papírové podobě vzadu na stolku ve farním kostele i jundrovské kapli. Přihlášky, prosíme, podávejte nejpozději do 18. září.