Ohlášky 5. 1. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. 1. do 12. 1. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost Zjevení PáněKomín:
7.00
Za Rudolfa Sedláře.
 (Při mších sv. svěcení vody, kadidla a křídy)Jundrov:
8.30
Za farníky.
  Komín:
10.00
Za zemř. Marii Strouhalovu a rodiny Kacrovu, Strouhalovu a Vybíhalovu.
PoPondělí po Zjevení Páně18.00Za Lenku Pajgrtovou.
ÚtÚterý po Zjevení Páně  
StStředa po Zjevení Páně17.30Možnost svátosti smíření pro děti.
 (Mše svatá s dětmi)18.00Za dceru.
ČtČtvrtek po Zjevení Páně  
Pátek po Zjevení Páně18.00Za zemř. Františku Havlíčkovou a manžela.
SoSobota po Zjevení Páně7.00Za zemř. Vlastu Dvořákovou a její rodiče.
NeSvátek Křtu PáněKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za živou i zemř. rodinu Pivoňkovu a duše v očistci.
  Komín:
10.00
Za syny, jejich rodiče, prarodiče a sestru
s rodinou.

Poznámky

Po dnešních mších svatých je možné vzít si sebou domů posvěcenou křídu k označení svého příbytku. Můžete si vzít i pár zrnek kadidla.

Po dnešních komínských mších svatých bude otevřena farní knihovna, po mši svaté v deset jste také zváni do farní kavárny.

Ve středu bude mše sv. slavena s dětmi.

V sobotu je farní ples, téma Statečné srdce. Sál v areálu salesiánů v Žabovřeskách bude otevřen od 19.00 a vlastní zahájení plesu bude ve 20.00.

Příští neděli, tj. 12. 1., jste zváni do komínského kostela na koncert hudebního souboru Cappella Polyphonica Salesiana. Zazní, kromě jiného, Česká mše půlnoční od Jakuba Jana Ryby. Koncert začne v 18.00. Vstupné dobrovolné.