Ohlášky 5. 12. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. 12. do 12. 12. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle adventníKomín
latinská
7.00
Za tatínka. (zádušní mše)
  Jundrov
8.30
Za farníky.
  Komín
10.00
Za rodinu Heisovu.
PoPamátka sv. Mikuláše, biskupa18.00Za paní doktorku Sobotkovou. (zádušní mše sv.)
ÚtPamátka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  
StSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
– doporučený svátek
12.00–13.00

18.00
Hodina milosti    (možnost adorace)

Za živou i zemřelou rodinu.
ČtČtvrtek po 2. neděli adventní  
Památka Panny Marie Loretánské18.00Za zemřelou Annu Uchytilovu a její děti a vnučky.
SoSobota po 2. neděli adventní8.00Za Pavla Bernada a jeho uzdravení.
Ne3. neděle adventníKomín
7.00
Za farníky.
 (neděle Gaudete)Jundrov
8.30
Za nemocného bratra a za dovršení 73 roků života.
  Komín
10.00
Za živou a zemřelou rodinu a paní Vackovou.

Poznámky

Dnes bude po „sedmé“ i po „desáté“ mši sv. otevřena farní knihovna a po mši v deset také farní kavárna. Jste zváni.

Od zítřka začneme zapisovat mešní úmysly na příští rok, vždy v úředních hodinách, tj. v pondělí od 15 do 17 a ve středu od 15 do 16 hodin. Jundrovští, kterým zdraví a síly nedovolí se dostavit nebo zavolat, umožníme zápis v kapli po jundrovské nedělní mši svaté.

Tuto středu končí Rok sv. Josefa. Následují rok vyhlásil papež František jako Rok rodiny.

Ve čtvrtek se sejde skupinka křesťanské meditace, na faře od 19 hodin.
V sobotu bude adventní pouť pro ženy do Křtin.

Příští pondělí (13. 12.) bude Liturgický večer, otázky můžete pokládat skrze farní web nebo je napsat na papír a vložit do krabičky v kostele nebo v kapli. Vybereme je příští neděli po mši.