Ohlášky 5. 4. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. 4. do 12. 4. 2020

DenLiturgická oslavaBohoslužby
NeKVĚTNÁv 11 hodin přenášena online

NEDĚLEZa farníky, za Vilmu Vrbíkovou a celou živou i zemřelou rodinu.PoPondělí svatého týdneZa zemřelého Pavla Šídla a rodiče.
ÚtÚterý svatého týdne
StStředa svatého týdneZa dceru.
ČtZELENÝ ČTVRTEKZa kněze.
VELKÝ PÁTEK
SoVigilie – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚZa Věru a Jaroslava Staňkových a dar víry pro rodinu.
NeSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚZa farníky, za zemřelé rodiče Otu a Marii Krajíčkovy.

Poznámky

Po dnešní mši svaté jsme zváni také do farní kavárny. Kávu si pro tentokrát sice budeme muset uvařit sami, ale co bychom neudělali pro setkání se s lidmi, které máme rádi?