Ohlášky 5. 6. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. do 12. června 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnostKomín – latinská
7.00
Za rodiče Gelnarovy a živou rodinu a za rodinu Čechovu a duše v očistci.
Seslání Ducha SvatéhoJundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Mše k 80. výročí za popravené komínské hrdiny, parašutisty Jindřicha Čoupka, jeho otce Ondřeje, bratra Ladislava a bratrance Tomáše a Ludvíka Čoupkovy a Ladislava Staňka.
PoPamátka Panny Marie, Matky církve18.00Na daná úmysl.
ÚtÚterý 10. týdne v mezidobí
StStředa 10. týdne v mezidobí18.00Za zemřelou maminku a babičku.
ČtSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek 10. týdne v mezidobí18.00Za maminku a celou rodinu.
SoPamátka sv. Barnabáše, apoštola8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom válek a nemocí.
NeSlavnostKomín
7.00
Za zemřelou rodinu Staňkovu a Joklovu.
Nejsvětější TrojiceJundrov
8.30
Za farníky. 
Komín
10.00
Za pana Miroslava Kachlíka a rodiče.

Poznámky

Dnes jste zváni do farní kavárny po obou komínských mších svatých, po mši sv. v deset také do farní kavárny.

Na zakončení školního roku výuky náboženství uděláme ve středu o mši svaté farní táborák. Špekáčky s sebou.

Ve čtvrtek se na faře v 19 hodin sejde skupinka křesťanské meditace.

V pátek bude noc kostelů, i naše farnost se připojí programem, který najdete na dveřích kostela i v novinách Noci kostelů na stolečku vzadu v kostele.

Příští neděli bude sbírka na Charitu.

Příští pondělí, 13. 6., jste zváni na Večer o liturgii, na faře od 19 hodin, případně možnost připojení se online – odkaz najdete na stránkách farnosti. Otázky pokládejte ideálně skrze formulář na webu.

Jste srdečně zváni na Svatodušní večer – Ježíšovo zmrtvýchvstání a seslání Ducha sv. v hudbě, slově a poezii, který se uskuteční v mimořádně otevřeném kostele sv. Maří Magdaleny v Brně v neděli 5. 6. 2022 od 19h. Zazní díla J. Wolkra, J. Čepa, V.Renče, P.I. Čajkovského, A.Dvořáka atd. Učinkují: Ludmila Zipfelová, Marie Sychrová (proza a poezie), Tomáš Krejčí (zpěv a varhany), Miloslav Strejček (housle a viola).

Rádi bychom měli kostel otevřený pro kohokoli, kdo by se chtěl přijít podívat, ztišit nebo pomodlit. Mohl by být otevřen každou neděli od 14.00 do 15.30, konkrétní čas případně změníme podle zájmu a možností těch, kteří v tu dobu budou kostel hlídat. Zde vás prosíme o pomoc. Pokud jste ochotni podílet se na hlídání, nahlaste se, prosíme, Daliboru Ficovi v sakristii po kterékoli mši svaté, na které bude, odchyťte někde Lenku Daňkovou, napište na e-mail lencza15@seznam.cz nebo zapište své jméno a kontakt na sebe na papír na stolečku vzadu v kostele. Děkujeme.