Ohlášky 5. 7. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. 7. do 12. 7. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa,7.00Za farníky.
Patronů Evropy,8.30Za manžele Grünwaldovy.
hlavních patronů Moravy10.00Za rodiče Bohumilu a Jana Pavelkovy a duše v očistci.
PoPamátka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice18.00Za Marii Putnovu a manžela.
ÚtÚterý 14. týdne v mezidobí
StStředa 14. týdne v mezidobí18.00Za Janu Dvořákovu a manžela.
ČtČtvrtek 14. týdne v mezidobí
Pátek 14. týdne v mezidobí18.00Za Hedviku Kachlíkovu, manžela a živou rodinu.
SoSvátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy7.00(Mešní úmysl volný)
Ne15. neděle v mezidobí7.00Za farníky.
8.30Za maminku a živou a zemřelou rodinu.
10.00Za Marii Barákovou.

Poznámky

Svatební ohlášky:
V sobotu 11. 7. si v našem kostele udělí svátost manželství tito snoubenci: Dušan Borák a Veronika Lacková.

V úterý bude večer chval v kostele od 19 hodin.

Ve středu 8. 7. bude na faře setkání skupinky křesťanské meditace.

Příští neděli bude po mši sv. v 10.00 otevřena farní knihovna v době 11.00–11.20.