Ohlášky 6. 12. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. 12. do 13. 12. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle adventníZa farníky, Za uzdravení snachy.
10.00Za živou i zemřelou rodinu Filipenských.
Za Vítězslava Žůrka a živou i zemř. rodinu.
PoPamátka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve18.00Za zemřelé rodiče, prarodiče a švagra.
ÚtSlavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu18.00Na daný úmysl.
StStředa po 2. neděli adventní18.00Za Marii Barákovou a Anežku Javůrkovou.
ČtČtvrtek po 2. neděli adventní
Pátek po 2. neděli adventní18.00Za živou i zemřelou rodinu Asmusovu, Knapovu a Mikešovu.
SoSobota po 2. neděli adventní
(Mše svatá s nědělní platností)
18.00Za farníky.
Ne3. neděle adventníPro seniory od 65 let
8.30
Za nemocného bratra.
10.00Za Ladislava a Marii Šumberovy.

Poznámky

Od následujícího týdne se budeme řídit novými pokyny, které dovolují obsadit účast na bohoslužbě 15 % míst k sezení. V našem kostele to činí cca 90 míst. Z toho důvodu se již nebude třeba přihlašovat k účastni na mších ve všedních dnech.

Abych umožnil účast na nedělních bohoslužbách co největšímu počtu věřících, bude slavena neděle takto:
V sobotu (místo ranní mše svaté) bude mše s nedělní platností v 18.00. Na tuto mši je třeba se přihlásit přes webové stránky naší farnosti – do počtu 90 osob.

V neděli bude v Komíně v 8.30 mše svatá PRO SENIORY OD 65 LET. Na tuto mši se senioři NEMUSÍ PŘIHLAŠOVAT. Je pro ně rezervována.
Další nedělní mše bude v 10.00. Na tuto mši bude třeba se přihlásit přes web naší farnosti, opět do počtu 90 osob.

Pro účast na všech bohoslužbách platí:
POVINNOST NOSIT ROUŠKY, KRYJÍCÍ ÚSTA A NOS,
POUŽITÍ DEZINFEKCE PŘI VSTUPU DO KOSTELA
A DODRŽOVÁNÍ DVOUMETROVÝCH ROZESTUPŮ – vpravo a vlevo kolem sebe, vyjma rodinných příslušníků. Prosím o striktní dodržování těchto pravidel.

Možnost svátosti smíření bude ve všední dny od 17.30 a v neděli po mši v deset.