Ohlášky 6. 2. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. do 13. února 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne5. neděle v mezidobíJundrov
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za Leoše Grünwalda.
  Jundrov
10.00
Za živou a zemřelou rodinu Novákovu a Drábkovu.
PoPondělí 5. týdne v mezidobí18.00BOHOSLUŽBA SLOVA
ÚtÚterý 5. týdne v mezidobí  
StStředa 5. týdne v mezidobí18.00BOHOSLUŽBA SLOVA
ČtPamátka sv. Scholastiky, panny  
Památka Panny Marie Lurdské (světový den nemocných)18.00Za vnuka Jana a vnučky Michaelu a Nikolu.
SoSobotní památka Panny Marie8.00Mše svatá k Božímu milosrdenství s prosbou k Boží Matce za obrácení lidských srdci k Bohu, za odvrácení pohrom nemocí a válek.
Ne6. neděle v mezidobíJundrov
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za zemřelého manžela Jana a rodiče Zajíčkovy a Krupičkovy a žijící rodinu.
  Jundrov
10.00
Za rodiče Pichlerovy, živou  a zemřelou rodinu.

Mešní úmysly pondělní (Za sestru, rodinu Dobešovu, Kachlířovu, Valenčíkovu, Šíranských a za milé a přátele, s prosbou za uzdravení a dar víry.) a středeční (Na úmysl dárce.) bude o. Marcel sloužit na exerciciích.

V TOMTO TÝDNU NEBUDOU ÚŘEDNÍ HODINY.

Společný úklid kostela po malířských pracích bude 26. 2. 2022 (sobota). Moc prosíme, přijďte na brigádu. Bylo by dobré rezervovat si na to větší část dne. Oběd bude pro brigádníky zajištěn.