Ohlášky 6. 9. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. 9. do 13. 9. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne23. neděle v mezidobí7.00Za farníky.
8.30Za Žofii Salusovu a Dížkovu.
10.00Za zemřelé prarodiče a prastrýce
A celou rodinu.
PoPondělí 23. týdne v mezidobí18.00Za zemřelého Jana Turka.
ÚtSvátek Narození Panny Marie
StStředa 23. týdne v mezidobí18.00Za prarodiče Vladimíra a Zdenku Hrdinovy.
ČtČtvrtek 23. týdne v mezidobí
Pátek 23. týdne v mezidobí18.00Za syny a jejich rodinu.
SoSobota 23. týdne v mezidobí
Ne24. neděle v mezidobí7.00Za farníky.
8.30Za manžele Grünwaldovy.
10.00Za zemřelého manžela Antonína Nováka.

Poznámky

V měsíci září budou již slaveny všednodenní mše svaté jak bývá obvyklé s výjimkou sobotních ranních mší, které slaveny nebudou.

Po obou komínských mších svatých bude otevřena farní knihovna a po mši v 10 také farní kavárna. Jste zváni.

Úřední hodiny budou každé pondělí (od zítřka) v době 15.00–17.00.

Ve středu po večerní mši svaté bude farní táborák na oslavu začátku nového školního roku. Buřty a pečivo sebou.

Zveme všechny maminky i nemaminky, které by měly chuť se zapojit do dětské katecheze v průběhu nedělních mší v 10 hod. Není to nic složitého, jedná se o přiměřené předávání pravd víry předškolním dětem. Čím víc nás bude, tím lépe se prostřídáme během celého roku. Pokud byste potřebovaly více informací, můžete se ozvat Hance Jiříkové, popř. Monice Křížové.

Příští pondělí (14. 9.) bude Večer otázek a odpovědí, na faře od 19 hodin. Otázky můžete pokládat do krabičky v kostele či v kapli do neděli 13. 9. nebo na webu farnosti do pondělních 14 hodin.