Ohlášky 7. 11. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. do 14. 11. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne32. neděle v mezidobíKomín
Latinská mše
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Na poděkování za všechny obdržené dary a požehnání pro živou i zemřelou rodinu Jana Nováka.
 Komín
10.00
Za živou i zemřelou rodinu Hájkovu.
 15.00Pobožnost na hřbitově + výkrop hřbitova
PoPondělí 32. týdne v mezidobí18.00Na poděkování za 50 let společného života.
ÚtSvátek Posvěcení lateránské baziliky  
StPamátka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve18.00Za Stanislava Bartáka a manželku.
ČtPamátka sv. Martina, biskupa  
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka18.00Za syny, jejich rodiče a prarodiče.
SoPamátka sv. Anežky České, panny8.00Za Rudolfa Zvolánka, sestru Alenu a živou a zemřelou rodinu.
Ne33. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za manžela, dvoje rodiče, Libora a celou zemřelou přízeň.
  Jundrov
8.30
Za farníky.
  Komín
10.00
Za manžela a dceru.

Poznámky

(od 1.) Do 8. listopadu je možnost získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Dle dekretu Ap. Penitenciarie – pokud někdo nemohl v některém z dnů Dušičkového týdne dar plnomoc. odpustků vyprošovat – je možné zvolit si náhradou z kteréhokoliv dne měsíce listopadu. Jinými slovy: Oněch 8 dní je možné si vybrat z kterýchkoliv dnů listopadových.

Dnes jste zváni do farní knihovny po obou komínských mších svatých, po druhé komínské mši svaté také do farní kavárny.

V pondělí bude Liturgický večer, na faře i online, od 19 hodin.
Ve čtvrtek se sejde skupinka křesťanské meditace, na faře v 19 hodin.