Ohlášky 7. 2. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. 2. do 14. 2. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne5. neděle v mezidobípřenášena online
10.00
Za farníky, za zemřelou Marii Strouhalovou a rodiny Strouhalovu, Vybíhalovu a Kacrovu, za vyslyšení prosby a za duše v očistci.
PoPamátka sv. Josefiny Bakhity, panny18.00Za uzdravení vnuka Jana a za vnučky.
ÚtÚterý 5.  týdne v mezidobí
StPamátka sv. Scholastiky, panny18.00Za sestru, její přátele a celou rodinu.
ČtPamátka Panny Marie Lurdské
(světový den nemocných)
Pátek 5. týdne v mezidobí18.00Za rodiny Juránkovu a Coufalovu.
SoSobotní památka Panny Marie
Ne6. neděle v mezidobípřenášena online
10.00
Za farníky, Za děti, Za manžele.

Poznámky

V pondělí v 19.00 jste zváni na online Večer otázek a odpovědí. Otázky můžete pokládat prostřednictvím farního webu.