Ohlášky 7. 4. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. 4. do 14. 4. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne5. neděle postníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za Jiřinu Munkačiovou.


Komín:
10.00
Za rodiče Marii a Ladislava Šumberovy.


Jundrov:
15.00
KŘÍŽOVÁ CESTA
PoPondělí 5. postního týdne18.00Za manžela, dvoje rodiče a celou zemř. přízeň.
ÚtÚterý 5. postního týdne

StStředa 5. postního týdne18.00Za Ondru Mecu a celou živou i zemř. rodinu.
ČtČtvrtek 5. postního týdne

Pátek 5. postního týdne18.00Za Antonína Petrlu a rodiče.
SoSobota 5. postního týdne7.00Za zemř. Jaroslava Tribulu.
NeKVĚTNÁ NEDĚLEKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za Boží povolání a jejich celoživotní stálost pro vnoučata.


Komín:
10.00
Za Bohumilu a Jana Pavelkovy a duše v očistci.


Komín:
15.00
KŘÍŽOVÁ CESTA (po křížové cestě možnost svátosti smíření)

Poznámky

Po bohoslužbách v Komíně bude otevřena farní knihovna. Po mši svaté v 10 hodin jste zváni do farní kavárny.