Ohlášky 7. 6. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. do 14. 6. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za zemřelé manžele Rozkopalovy a duše v očistci, za Jaromíru Potůčkovu, rodiče a duše v očistci.
přenášena: 11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.
PoPondělí 10. týdne v mezidobí18.00Za pana Miroslava Kachlíka.
ÚtPamátka sv. Efréma, jáhna a učitele církveKaple v Jundrově:
15.00
Modlitba svatého Růžence
StStředa 10. týdne v mezidobí
(mše svatá s dětmi: příprava na 1. sv. přijímání)
18.00Za dceru, manžela a vnučky.
ČtPamátka sv. Barnabáše, apoštola
Pátek 10. týdne v mezidobí18.00Za celou zemřelou rodinu Skalskou.
SoPamátka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve8.00Za manžela, jeho rodiče a dceru.
NeSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za zemřelou maminku a tatínka Procházkovy a bratra Toníka, za syny, jejich rodiče, prarodiče a sestru s rodinou.
přenášena: 11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.

Poznámky

Při vstupu do kostela je každý povinen použít dezinfekci rukou buď svoji vlastní, nebo tu, která je trvale k dispozici za vchodem do kostela. Místa, která je možno v lavicích obsadit, jsou označena žlutým čtvercem. Mimo lavice je místo dáno židlemi, které je zakázáno kamkoliv přesouvat. Mimo tato místa není možno pobývat. Toto opatření je dáno kvůli požadavku na dvoumetrové rozestupy. Místa pro rodiny s dětmi jsou rezervována v boční kapli a ve čtyřech předních lavicích. Roušku je třeba sejmout již před přijetím Eucharistie na ruku.

Kostel bude otevřen pro sv. smíření a osobní modlitbu vždy v pondělí a pátek po mši do 19.15 a v neděli od 15.30 do 16.30.

Ve středu bude při večerní mši probíhat vždy příprava dětí k 1. svatému přijímání (které bude 21. 6.).

V pondělí bude ve farním sále v 19.00 Večer otázek a odpovědí. Rovněž bude přenášen i online, jak tomu bylo dosud. Z důvodu Večera otázek mimořádně nebude možnost svátosti smíření v toto pondělí po mši sv.

Ve čtvrtek bude setkání skupinky křesťanské meditace.