Ohlášky 7. 8. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. do 14. srpna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne19. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za Františka Kirchnera.
  Komín
10.00
Za zemřelou Zdeňku Zapletalovou.
Za farníky.
PoPamátka sv. Dominika, kněze18.00Za manžela, dvoje rodiče, Libora a celou zemřelou přízeň.
ÚtSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy  
StStředa 19. týdne v mezidobí18.00Za pana Miroslava Kachlíka a rodiče.
ČtPamátka sv. Kláry, panny  
Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice18.00Za syny, jejich rodiče a prarodiče.
SoPamátka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků8.00Mše svatá k Božímu milosrdenství s prosbou o ukončení válek a obrácení lidských srdcí k Bohu.
NeSlavnost sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, patrona naší farnostiJundrov
8.30
Za farníky.
 (poutní a hodová mše svatá)Komín
10.00
Za Josefa Řepu, Vavřince Kachlíka, manželku a duše v očistci.
Za pana Milana Sedláka a živou rodinu.
  14.30Te Deum a svátostné požehnání

Poznámky

Dnes jste zváni na 15 hodin na prohlídku kostela v Senetářově. Je to nádherné dílo brněnského architekta Ludvíka Kolka. Byl postaven v době komunismu, po krátkém nadechnutí svobody na přelomu 70. let 20. století.

Dnes po mši svaté v deset bude otevřena farní knihovna.


O velkých prázdninách nejsou pravidelné úřední hodiny. Pokud bude třeba něco neodkladného vyřídit (pohřeb, svatbu, výpisy z matrik), obraťte se na farní kancelář prostřednictvím e-mailu: farabrnokomin@seznam.cz. Pro zápis mešních úmyslů využijte e-mail: intence@farnostkomin.cz.