Ohlášky 8. 12. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. 12. do 15. 12. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. NEDĚLE ADVENTNÍKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za živou a zemřelou rodinu.
  Komín:
10.00
Za Marii Bartákovou a Anežku Javůrkovou.
PoSlavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu18.00Za dvoje rodiče.
ÚtÚterý po 2. neděli adventní  
StPamátka sv. Damasa I., papeže18.00Za zemřelé rodiče Vladimíra a Marii Fujisovy a jejich syny.
ČtČtvrtek po 2. neděli adventní  
Památka sv. Lucie, panny a mučednice18.00Za rodinu Jahodovu a Kalabisovu.
SoPamátka sv. Jana od kříže, kněze a učitele církve12.00Na poděk. a prosbu o Boží ochranu, něhu i pomoc pro milé a za zemř. kamarádku.
Ne3. NEDĚLE ADVENTNÍKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za Zdeňku Horňákovou a za živou a zemřelou rodinu.
  Komín:
10.00
Za zemřelého Vítězslava Žůrka a celou živou a zemřelou rodinu.

Poznámky

Lístky na ples se dnes po mši sv. v 10 hod. budou prodávat v sakristii.

Na nástěnce vzadu v kostele si můžete všimnout nové ukázky z knihy z farní knihovny.

V pondělí od 19 hod. bude Večer otázek a odpovědí.

Ve čtvrtek se sejde křesťanská meditace.

V sobotu bude adventní duchovní obnova s P. Petrem Šikulou. Začneme v 9 hod. v kostele, skončíme mší sv. ve 12 hod (z toho důvodu mše v 7 hod. nebude). Prosíme, přineste sebou něco dobrého k snědku ke kávě a čaji.

Příští neděli bude modlitební setkání žen od 19 hod.

Ve středu, dne 18. 12., zveme na radnici, od 19 hod. na Farní hudební večírek aneb přátelské setkání u klavíru.

Stavění betléma a zdobení stromků proběhne v sobotu 21. 12. od 9 hod. Prosíme silné muže a jakékoliv ženy, aby přišli pomoci.

Chrámový sbor zve ke zkouškám na vánoční zpívání o Půlnoční, na Boží hod a na svátek Tří králů. První zkouška bude v sobotu 14. 12. v 18.00 v klubovně. Více info na webu: kominskychramovysbor.cz

Předvánoční možnosti svátosti smíření budou tyto:
Pondělí 16.12. od 17.00 do 18.00 a
Středa 18.12. od 16.00 do 18.00 (zpovídá P. Marcel Javora)
Pondělí 23.12. od 15.00 do 18.00 (zpovídají P. Marcel Javora a P. David Ambrož)