Ohlášky 8. 5. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. do 15. května 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne4. neděle velikonočníKomín
7.00
Za farníky a za kněze.
(Neděle Dobrého Pastýře)Jundrov
8.30
Za Hedviku Juřenovou a živou a zemřelou rodinu.
Komín
10.00
Za rodiče Jana a Boženu Trefulkovy.
18.00Májová pobožnost
PoPondělí po 4. neděli velikonoční18.00Za zemřelého Pavla Šidla a živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý po 4. neděli velikonoční
StStředa po 4. neděli velikonoční18.00Za zemřelého Jana Vokurku.
ČtPamátka sv. Pankráce, mučedníka
Památka Panny Marie Fatimské18.00Za Drahomíra Čecha, bratra, rodiče a duše v očistci.
SoSvátek sv. Matěje, apoštola8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom válek a nemocí.
Ne5. neděle velikonočníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za Žofii Salusovou a Žofii Dížkovou. 
Komín
10.00
Za zemřelou rodinu Potůčkovu a Celavovu.
18.00Májová pobožnost

Poznámky

V pondělí bude v 19 hodin Večer o liturgii, otázky můžete pokládat prostřednictvím farního webu.
Ve čtvrtek se sejde skupinka křesťanské meditace, na faře od 19 hodin.

Příští neděli bude modlitební setkání žen; na faře od 19 hodin.

Rádi bychom měli kostel otevřený pro kohokoli, kdo by se chtěl přijít podívat, ztišit nebo pomodlit. Mohl by být otevřen každou neděli od 14.00 do 15.30, konkrétní čas případně změníme podle zájmu a možností těch, kteří v tu dobu budou kostel hlídat. Zde vás prosíme o pomoc. Pokud jste ochotni podílet se na hlídání, nahlaste se, prosíme, Daliboru Ficovi v sakristii po kterékoli mši svaté, na které bude, odchyťte někde Lenku Daňkovou, napište na e-mail lencza15@seznam.cz nebo zapište své jméno a kontakt na sebe na papír na stolečku vzadu v kostele. Děkujeme.