Ohlášky 8. 8. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. 8. do 15. 8. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSvátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníkaKomín
7.00
Za farníky.
 – patronicium farnostiJundrov
8.30
Za kněze (Vladimíra, Josefa, Norberta, Jindřicha, Marcela).
 Komín
10.00
Za Josefa Řepu, Vavřince Kachlíka a duše v očistci.
 cca 14.30SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ 
PoSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy18.00Za Jiřího Sklenáře a živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý 19. týdne v mezidobí  
StPamátka sv. Kláry, panny18.00Za Miroslava Kachlíka.
ČtČtvrtek 19. týdne v mezidobí  
Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků18.00Za zemřelé rodiče.
SoPamátka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka8.00(Mešní úmysl volný)
NeSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIEKomín
7.00
Za farníky.
 Jundrov
8.30
Za zemř. Milenu Strnadovou.
  Komín
10.00
Za Milana Sedláka a živou rodinu.