Ohlášky 9. 6. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. 6. do 16. 6. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost SesláníKomín:
7.00
Za Miroslava Kachlíka a manželku.
Ducha SvatéhoJundrov:
8.30
Za farníky.
Komín:
10.00
Za Josefa Fajferu a Ludmilu Pacnerovou.
PoPamátka Panny Marie, Matky cítkve18.00Za bratra Jaromíra rodinu Staňkovou a Kinclovou.
ÚtPamátka sv. Barnabáše, apoštola
StStředa 10. týdne v mezidobí13.00Pohřeb
18.00Za dar pravé víry a opravdové touhy po Bohu pro rodiče, sourozence a nás všechny.
ČtSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek 10. týdne v mezidobí18.00Za zemř. rodiče Procházkovy a bratra Toníka.
SoPamátka sv. Víta, mučedníka7.00Za Martina Mecu.
NeSlavnost NejsvětějšíKomín:
7.00
Za manžela a rodiče.
TrojiceJundrov:
8.30
Za zemř. Manžele Staňkovy, Krejčovy a Kroupovy.
Komín:
10.00
Za farníky.

Poznámky

Ve středu bude po večerní dětské mši svaté farní táborák. Špekáčky s sebou. Chléb a pití budou zajištěny.

Ve čtvrtek, o svátku Ježíše Krista, nejvyššího velekněze, bude na Vranově u Brna Den za posvěcení kněží. Prosíme o modlitbu za brněnského biskupa Vojtěcha a kněze naší diecéze.

V pátek (14. 6. 2019) bude v 19.30 v klubovně na faře přednáška PhDr. Stanislava Tesaře na téma: Kostel – Liturgie – Hudba. Vstup volný.

V neděli 16. 6. od 17 hod. proběhne na faře neformální posezení pro všechny ženy.