Ohlášky 9. 8. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. 8. do 16. 8. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSvátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – patronicium farnosti7.00Za farníky.
8.30Za rodinu Navrátilovu a za živé a zemřelé členy rodiny Filipenských.
10.00Za Josefa Řepu, Vavřince Kachlíka a duše v očistci.
PoPondělí 19. týdne v mezidobí18.00Za pana Miroslava Kachlíka.
ÚtPamátka sv. Kláry, panny
StPamátka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
ČtPamátka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka18.00Na poděkování za 10 let manželství s prosbou o Boží ochranu pro děti.
SoSlavnost Nanebevzetí Panny Marie11.30Svatba: Radek Duda a Lenka Gajdůšková
Ne20. neděle v mezidobí7.00Za Drahomíra Čecha a živou a zemřelou rodinu Gelnarovou a Čechovou a duše v očistci.
8.30Za farníky.
10.00Za zemřelého manžela Oldřicha, rodinu Kroupovu a živou rodinu Panských.

Poznámky

Dne 22. 8. 2020 si v našem kostele udělí svátost manželství Jan Konečný a Markéta Poláková.