Adventní duchovní obnova + stavba Betléma 17. 12. 2022