Dětské katecheze

Při nedělních mších sv. v 10 hodin ve farním kostele bývá pro předškolní děti připravena katecheze. Jde o nenáročný program pro děti – zpívání, povídání, kreslení na téma aktuálního evangelia. Katecheze probíhají během kázání v sakristii nebo venku před kostelem, podle počasí. Během letních prázdnin katecheze nebývají. 

Katecheze v současnosti vedou dobrolnice z řad farníků. Případné další zájemkyně a zájemci o vedení katechezí budou s radostí vítány / vítáni. 

Rozpis nedělních katechezí

Datum
Jméno
24.4.2022Hanka Jiříková
1.5.2022Jana Lavičková
8.5.2022Monika Křížová
15.5.2022Katka Ducháčková
22.5.2022Lenka Daňková
29.5.2022Michal Macek
5.6.2022Monika Křížová
12.6.2022Kamča
19.6.2022
26.6.2022Hanka Jiříková

Kontakt

Monika Křížová

Související