Dětské katecheze

Při nedělních mších sv. v 10 hodin ve farním kostele bývá pro předškolní děti připravena katecheze. Jde o nenáročný program pro děti – zpívání, povídání, kreslení na téma aktuálního evangelia. Katecheze probíhají během kázání v sakristii nebo venku před kostelem, podle počasí. Během letních prázdnin katecheze nebývají. 

Katecheze v současnosti vedou dobrolnice z řad farníků. Případné další zájemkyně a zájemci o vedení katechezí budou s radostí vítány / vítáni. 

Rozpis nedělních katechezí

Datum
Jméno
9.5.2021Hanka J.
16.5.2021Jana L.
23.5.2021Magda
30.5.2021
6.6.2021Jana L.
13.6.2021Kamča
20.6.2021Lenka S.
27.6.2021Hanka J

Kontakt

Monika Křížová

Související