Večer otázek a odpovědí

Víra, náboženství, život, …
Pro věřící i jinak hledající
Otevřené prostředí

Co vám vrtá hlavou a zdráháte se zeptat přímo?
Čemu nerozumíte na křesťanství?
S čím nesouhlasíte?
Co vás zajímá?

Otázky můžete anonymně vhodit do krabičky vzadu v kostele nebo zadat do formuláře zde níže.

Každé 2. pondělí v měsíci 19-21 hod.
Klubovna římskokatolické farnosti Brno Komín (Kristenova 25)

1. část: povídání otce Marcela Javory k zadaným otázkám, diskuze
2. část: diskuze ve skupinkách, dobrovolné

Těšíme se na vás.

Kontakt: Radovan Jiřík, 604 377 894, radovan.jirik@gmail.com