Ohlášky 26. 5. 2019

Příští neděle je první v měsíci. Mše svatá v 7.00 tedy bude slavena v latinském jazyce, po komínských mších sv. bude otevřena farní knihovna v době od 8.00 do 8.20 a od 11.00 do 11.20.

V úterý bude Večer chval – od 19 hod., tentokrát v kostele.

Příští neděli (2. 6.) bude a po mši svaté v deset hodin farní kavárna.
Večer pak bude v komínském kostele koncert duchovní hudby. Účinkuje Capella Polyphonica Salesiana. Začátek v 18.00.

Pokračovat ve čtení

Koncert skupiny Oboroh 11. 5. 2019

Pozvali jsme k nám do kostela Oboroh, legendární křesťanskou hudební skupinu, která se již dlouhá léta těší oblibě mnoha našich farníků. Děkujeme Hance Jiříkové za organizaci, otci Marcelovi za podporu, Oborohu za skvělý hudební zážitek a všem, kteří přišli tento kulturní počin v našem kostele podpořit. Foto: Tomáš Daněk

Pokračovat ve čtení