Večery chval

Pravidelně se scházíme jednou za měsíc v úterý v 19.00 (většinou poslední úterý v měsíci) ve farní klubovně, abychom hudbou a zpěvem chválili Pána.

Zpíváme a hrajeme chvály ze zpěvníků Koinonia a Hosana.

Termíny

Večer chval

Večer chval

Úterý 31. 10.    
19:00 - 21:00
Více informací: Večery chval
Večer chval

Večer chval

Úterý 28. 11.    
19:00 - 21:00
Více informací: Večery chval
Večer chval

Večer chval

Úterý 30. 1.    
19:00 - 21:00
Více informací: Večery chval
Večer chval

Večer chval

Úterý 27. 2.    
19:00 - 21:00
Více informací: Večery chval
Večer chval

Večer chval

Úterý 26. 3.    
19:00 - 21:00
Více informací: Večery chval

Související