Modlitba

Adorace

Skláníme se před Bohem, který se první sklonil k člověku…
… abychom my mohli mluvit s Ním a On s námi…
více…

Adorace probíhá ve farním kostele každý první pátek v měsíci 17-18 hod. Dále míváme ve farním kostele tichou adoraci každou středu po večerní mši svaté. 

Modlitba růžence

…růženec je meditativní modlitba… 
…jako i Ježíš na Olivové hoře opakoval stejnou prosbu…
…Opakování je řečí milujících – a zápasících 
více…

Modlitbu růžence se modlíme vždy půl hodiny před mší sv.