Svátosti

Svátost smíření (zpověď)

„Pane, dej mi poznat co mě od tebe odděluje, co nepotřebuji, co je v mém životě zbytečné – co mi brání v přijetí něčeho většího; co není k životu a čeho se mohu zříci; v čem mám činit pokání – změnu smýšlení a změnu směru… V čem se odchyluji od tvého záměru, tvé myšlenky, se mnou “ 
více…

Příležitost k svátosti smíření bývá obvykle půl hodiny před všednodenní mší sv. Každý první pátek v měsíci je příležitost k svátosti smíření hodinu před mší sv. během adorace. 

Svátost pomazání nemocných

Touto službou pokračují kněží v Ježíšově příkazu učedníkům, aby v jeho jménu uzdravovali nemocné (Mk 6,13 a 16,18) podobně jako to dělali i v prvotní církvi (Sk 3,1 a 5,15, Jk 5,14). Bůh v této svátosti přislibuje nemocným uzdravení a záchranu duše i těla. Svátost je určena obecně pro lidi s vážnějšími onemocněními a starší lidi.
více…

Udělení svátosti pomazání nemocných domlouvejte prosím s o. Marcelem Javorou, e-mailem nebo osobně v úředních hodinách (kontakt). 

Návštěvy nemocných, podání sv. přijímání

Náš kněz a akolyté navštěvují nemocné a lidi v domově důchodců a podávají sv. přijímání. Víte-li o někom z věřících, kdo by tuto nabídku uvítal, kontaktujte nás prosím (kontakt). 

Příprava k prvnímu svatému přijímání

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání probíhá v rámci výuky náboženství pro 3. třídy. 

Příprava ke svátosti křtu a biřmování

Příprava dospělých ke svátosti křtu a biřmování probíhá v naší farnosti zpravidla formou pravidelných týdenních setkávání. Svátost křtu dětí a příprava rodičů probíhá individuálně (kontakt). 

Související

Podmínky pro křest dítěte

Podmínky k přijetí svátosti manželství