Ohlášky 3. března 2024

Dnes: po „mši v deset“ farní kavárna — Pondělí: setkáí biřmovanců — Sobota: farní svatopostní obnova — Postní pátky: možnost plnomocných odpustků — 700 let: koncert duchovní hudby v podání studentů a pedagogů ZUŠ a gymnázia Pavla Křížkovského 13. března — Možnost zapojení do synodálního procesu

Pokračovat ve čtení