Křesťanská meditace

Naše farnost je zapojena do křesťanské meditace . Jde o cestu kontemplativní modliby, cestu modlitby srdce, kde utichají naše slova a myšlenky a v tichu se otevíráme Božímu Duchu, Duchu Ježíše Krista a necháváme se jím proměňovat. 

Tato cesta modlitby navazuje na tradici prvotních křesťanských mnichů, pouštních otců, z dob ranného křesťanství, která se později přenesla díky Janu Kassiánovi i do západních klášterů. Tuto tradici ve 20. století šířil převážně John Main, irský benediktínský mnich, který se snažil otevřít tuto cestu kontemplativní modlitby také pro laiky. Dnes v jeho práci pokračuje jeho následovník, Laurence Freeman. Stojí v čele světové organizace The World Community for Christian Meditation , která propojuje a koordinuje meditační skupiny ve více než 120 zemích sveta. Naše komínská skupina je jednou z nich. 

Scházíme se přibližně každý druhý týden ve čtvrtek od 19 hodin ve farním sále. Jsme otevření pro všechny zájemce. 

Kontakt: Kristýna Urbánková: brno2@krestanskameditace.cz

Termíny

Žádné události