Podmínky k přijetí svátosti manželství

  • Pokud si přejete uzavřít manželství, přihlaste se, prosím, na faře v úředních hodinách (pondělí 15 – 17, středa 15 – 16 h) pro stanovení termínu svatby. Je třeba tak učinit nejméně 3 měsíce před plánovaným sňatkem.
  • Na stránkách svatyjakubbrno.wz.cz vyhledejte záložku „aktivity“ a klikněte na odkaz „příprava k přijetí svátosti manželství“ a absolvujte ji. Přípravy probíhají na faře u sv. Jakuba a jedná se o 6 setkání. Po absolvování přípravy obdržíte potvrzení. Přípravu je možno absolvovat kdykoli – tedy jakkoli dlouho před plánovaným uzavřením manželství. Bez této přípravy není možno manželství uzavřít.
  • Během absolvování přípravy u sv. Jakuba si dohodněte s místním farářem – P. Marcelem Javorou – setkání kvůli sepsání snubního protokolu. Je tak možno učinit nejlépe v úředních hodinách, nebo můžete napsat na e-mail, viz. kontakty.
  • Je třeba zajistit si dva svědky a do snubního protokolu nahlásit jejich jména a adresy.