Život ve farnosti – Jak se zapojit?

Rádi bychom Vám představili aktivity, které se pravidelně konají v naší farnosti. Kromě stručného popisu se dozvíte, jak je možné se zapojit. Budete vítáni! Podrobnější informace najdete na webu www.farnostkomin.cz pod záložkami Bohoslužby, Farnost a Společenství. Sledujte prosím i Kalendář a Aktuality, abyste si ověřili, jestli se událost bude skutečně konat.

Mše svatéJsou jádrem našeho farního života. Pondělí, středa a pátek v 18.00, soboty v 8.00, neděle 7.00 (mimo velké prázdniny) a 10.00 v Komíně a v 8.30 v jundrovské kapli.
V průběhu nedělní mše svaté v 10.00 je pro malé děti (zhruba do 2. třídy ZŠ) připravena dětská katecheze, kde mají možnost seznámit se s obsahem evangelia hravou formou. Každou první středu v měsíci je večerní mše svatá speciálně pro děti, doprovázená zpěvem sboru a s kázání, které je ušité dětem na míru.
Láká Vás přijít se na mši svatou podívat, ale máte obavy, že se budete cítit ztracení? Napište Lence Daňkové na lencza15@seznam.cz, někdo z farnosti Vás rád doprovodí a vše vysvětlí.
AdoraceJsou modlitby před vystavenou Nejsvětější svátostí, o které věříme, že je v ní přítomen Bůh. Bývají vždy první  pátek v měsíci od 17 do 18 hodin. Tichá adorace většinou také ve středy po večerní mši svaté (mimo prázdniny).
SvátostiPříležitost ke svátosti smíření bývá v pondělí a pátek půl hodiny přede mší svatou.
Křty dětí probíhají většinou poslední neděli v měsíci v 11 hodin. Je třeba absolvovat přípravu, domlouvejte se s jáhnem Radovanem Jiříkem na radovan.jirik@gmail.com.
Přejete-li si uzavřít manželství, přijďte na faru v úředních hodinách (pondělí 15-17, středa 15-16) pro stanovení termínu svatby alespoň 3 měsíce před plánovaným sňatkem.
Duchovní rozhovoryNaše farnost je otevřena pro věřící i hledající. Farář Marcel Javora (farabrnokomin@seznam.cz) i jáhen Radovan Jiřík (radovan.jirik@gmail.com) jsou Vám k dispozici pro rozhovor. Je možné domluvit i duchovní doprovázení, napište Lence Daňkové na lencza15@seznam.cz.
Otevřený kostelKaždou neděli od 14.00 do 15.00 je příležitostí v tichu se zastavit, pomodlit, zamyslet nebo si prohlédnout architekturu a výzdobu kostela.
Úklid kostelaProbíhá každý týden, většinou v pondělí po večerní mši svaté. Máte-li chuť přidat se k této požehnané činnosti a přibližně jednou měsíčně posílit naše řady, napište Lence Daňkové na lencza15@seznam.cz
Farní knihovnaBývá otevřena každou první neděli v měsíci po “sedmé” a “desáté” mši svaté ve farním sále. Vstup ze dvora fary.Přijďte si půjčit něco z našeho výběru duchovní literatury.
MinistrantiSlouží kolem oltáře, zblízka se podílejí na slavení Božího tajemství. Nové zájemce vítáme, napište na lavickovijm@email.cz nebo přijďte do sakristie po některé mši svaté.
Výuka náboženstvíProbíhá každý rok od října do června ve skupinách podle věku dětí. Katecheté učí děti poznávat Ježíše Krista a skrze něj Boha, našeho Otce. Přihlášky zasílejte v průběhu září na prochazl@gmail.com.
Latinská scholaDoprovází zpěvem gregoriánského chorálu latinskou bohoslužbu každou první neděli v měsíci v 7.00. Máte-li chuť se přidat, napište Marku Podsedníkovi na marek.podsednik@seznam.cz
Křesťanská meditaceJe cestou kontemplativní modlitby, kdy se v tichu otevíráme Božímu Duchu. Meditující se schází každý druhý týden ve čtvrtek od 19 hodin ve farním sále. Jsme otevřeni všem zájemcům, stačí dorazit, můžete se také předem domluvit s Kristýnou Urbánkovou na brno2@krestanskameditace.cz
Farní kavárnyJsou přátelská setkání u kávy a zákusku vždy po první neděli v měsíci (mimo prázdniny) po nedělní mši svaté, tj. zhruba v 11 hodin, ve farní klubovně, kterou najdete na dvoře fary. Máte-li chuť jen tak pobýt a popovídat si, určitě přijďte.Chcete-li, můžete donést buchtu či jinou pochutinu. A pokud byste se chtěli přidat k rodinám, které se v pořádání kaváren střídají, ozvěte se Janě Lavičkové na lavickovijm@email.cz.
Večery chvalSe konají vždy poslední úterý v měsíci v 19.00 ve farní klubovně, jednou za čas v kostele. Chválíme Pána hudbou a zpěvem. Budeme rádi, když se přidáte. Přijďte bez ohlášení, nebo se předem domluvte s Miou Kachlířovou na vecerychval@farnostkomin.cz.
Další aktivityJako farní výlety, koncerty a podobně se konají příležitostně a budeme moc rádi, když budete sledovat farní web či FB a dorazíte.