Hudba

Komínský chrámový sbor

Oficiálně poprvé jsme se začali scházet v předjaří roku 2015 s cílem nacvičit a doprovodit velikonoční liturgii. Původně jednorázová akce se postupně přerodila v pravidelnou činnost a v zásadě jsme navázali na 10 let přerušenou tradici komínského chrámového sboru.

V průběhu času se tak zpívání ustálilo na Vánoce, Velikonoce a Vavřinecké hody, a také na první svaté přijímání. Mimo to pak v průběhu roku zpíváme přibližně jednu neděli měsíčně. Když došlo k obnovení středečních dětských mší, vzali jsem si je postupně pod patronaci taky. A o Vánocích roku 2018 náš sbor poprvé zpíval i na půlnoční mši.

Repertoár tvoří jak klasické jedno či vícehlasé skladby, tak i moderní rytmická tvorba. Mimo zpívání a zkoušky se párkrát do roka sejdeme také ve vinárně nebo u grilu a pravidelně chodíme posedět i na hodovou zábavu.

Samozřejmě mezi sebe rádi přibereme další hlasy či nástroje ;). Stačí dorazit na některou ze zkoušek a nebo se mi ozvat mailem, telefonicky, či mě odchytnout před kostelem.

Libor PJ Talaš, regenschori
http://kominskychramovysbor.cz

Latinská schola

Latinská schola u kostela sv. Vavřince v Brně-Komíně doprovází zpěvem gregoriánského chorálu latinskou bohoslužbu každou první neděli v měsíci v 7 hodin (kromě července a srpna).

Zkoušky jsou po večerní mši svaté v pátek, který této neděli předchází.

Kontakt:
vedoucí scholy: Marek Podsedník
e-mail: marek.podsednik@seznam.cz

Latinská schola u kostela sv. Vavřince v Brně-Komíně byla založena 5. září 1999 za účelem doprovázet zpěvem nově zavedenou latinskou liturgii v komínské farnosti. První mši svatou v jazyce církve celebroval R. D. Mgr. Stanislav Drobný, Th.D., 12. září 1999. Při mši svaté zaznělo ordinarium Missa mundi za varhanního doprovodu pana Karla Vechety. V tradici latinských bohoslužeb pokračoval od roku 2005 R. D. Mgr. Petr Hošek a od roku 2007 R. D. Mgr. Jindřich Kotvrda.
Jádro scholy tvořili od založení bývalí členové Brněnského akademického sboru, které spojovala víra v Boha a zájem o duchovní hudbu. Postupně se repertoár rozšířil o zpěv chorálních skladeb k proměnlivým částem mše (tzv. proprium), které přináležely k liturgickému roku, zpěv rorátů v adventní době a latinské chorální mariánské antifony (Salve Regina, Regina caeli, Ave Maria a další). Obohacením latinské liturgie a vzorem autentické interpretace gregoriánského chorálu podle neumové i chorální notace bylo každoroční vystoupení brněnské Svatomichalské gregoriánské scholy pod vedením RNDr. Josefa Gerbricha. Tato tradice trvá dodnes. Jedním z nezapomenutelných duchovních zážitků byl zpěv latinských chorálních pašijí v podání této mužské scholy na Květnou neděli dne 20. března 2005.
Po odchodu R. D. Mgr. Jindřicha Kotvrdy byl dne 1. srpna 2014 ustanoven do komínské farnosti R. D. Mgr. Marcel Javora, který navázal na tradici latinských bohoslužeb. Vedle kněžské služby ve farnosti ještě vyučuje liturgickou hudbu na katedře liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V počátcích latinskou liturgii v Brně-Komíně doprovázel na varhany pan Karel Vecheta, od března 2014 do června 2016 RNDr. Igor Peterlik, Ph.D. a od září 2016 do ledna 2019 Ing. František Reichel.


Komínská schola zpívá ve smíšeném obsazení. Dvacet let ji vedla PhDr. Štěpánka Studeníková. Od září 2019 byl ustanoven novým vedoucím Marek Podsedník.

Latinská bohoslužba obohacuje duchovní život farnosti. Krása gregoriánského chorálu a modlitby v latinském jazyce povznáší nitro člověka a prohlubují jeho lásku k Bohu.

Varhaníci

  • Libor PJ Talaš – regenschori
    • telefon: 734 600 643
    • email: liborpjtalas@gmail.com
  • Petr Ševčík
  • Jitka Rajmonová
  • Alfons Jelínek (příležitostně)