Podmínky pro křest dítěte

  • Bydliště v okrsku farnosti Brno – Komín.
  • Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěn a oba rodiče musí se křtem svého dítěte vyslovit souhlas.
  • Pokud se jedná o křest prvního dítěte, je třeba absolvovat na tento křest přípravu rodičů, která sestává ze dvou setkání. Na tato setkání je třeba přijít bez dítěte, tzn. je třeba si zajistit hlídání děťátka. Obě setkání trvají cca 50 minut.
  • Příprava ke křtu dítěte se koná každé první a třetí pondělí v měsíci, vždy v 19.00 na faře. S sebou je třeba přinést rodný list dítěte.
  • Je třeba si zajistit kmotra, nebo kmotru, nebo kmotra a kmotru. Úlohy kmotra se může ujmout někdo z rodiny, či přátel rodičů. Je třeba, aby to byl katolický praktikující křesťan – tzn. pokřtěný, biřmovaný, komunikant (přistupuje ke sv. přijímání) a žije v souladu s vyznáním katolické církve, tj. pokud žije v manželství, musí to být manželství uzavřené před Bohem.
  • Křty dětí se konají každou čtvrtou neděli v měsíci.