Dětský den 1. 6. 2024

Již tradičně měla naše farnost zastoupení na Dětském dnu pořádaném MČ Brno-Komín u ZŠ Pastviny. Letos se na našem stanovišti o soutěžící děti staraly hned 4 ochotné farnice.

V rámci odpoledního programu jsme nabídli hru kolem kostela, individuální prohlídky s průvodcem, QR hru uvnitř kostela a komentovanou prohlídku varhan.

Foto: Tomáš Daněk