Poutní mše svatá 11. 8. 2019

Mši svatou na svátek sv. Vavřince – jáhna, mučedníka a patrona našeho farního kostela – sloužil otec Ondřej Talaš, bratr našeho varhaníka Libora.

Foto: Tomáš Daněk