Svatý týden a Velikonoce 2023 v naší farnosti

Příležitost k přijetí svátosti smíření

  Pondělí  3. 4.  Od 15.30 do večerní mše sv. a po mši svaté do 20.00. Zpovídá P. Marcel    kostel
  Středa  5. 4.  Od 15.30 do večerní mše sv. Zpovídá P. Marcel a P. David Ambrož  kostel  

Bohoslužby, obřady a svátosti

Neděle 2. 4.  

KVĚTNÁ NEDĚLE  
7.00
8.30
10.00
15.00
mše sv. v latině – Komín
mše sv. – Jundrov
mše sv. – Komín  
křížová cesta v kostele i v přírodě                          
Žehnání ratolestí. Při bohoslužbách budou zpívané nebo čtené pašije.
Pondělí 3. 4.18.00mše sv. – KomínSvátost smíření v kostele od 15.30 a po mši sv. do 20.00.
Středa 5. 4.18.00mše sv. – Komín    Svátost smíření v kostele od 15.30.
Čtvrtek 6. 4.  

ZELENÝ ČTVRTEK    
9.0018.00

mše svatá s otcem biskupem v katedrále na Petrově, žehnání olejů a obnova kněžských slibů 

mše sv. na památku Večeře Páně, následuje adorace v Getsemanské zahradě do 20.30
Při mši sv. v katedrále se naznačuje jednota kněží s biskupem. Věřící jsou zváni, aby kněze doprovodili.

Večerní mší svatou vstupujeme do velikonočního třídenní.
Pátek 7. 4.

VELKÝ PÁTEK
15.00
18.00
křížová cesta v kostele
velkopáteční obřady, následuje tichá adorace u Božího hrobu – do 20.30
Den přísného postu.
Mše sv. se dnes neslaví.
Sobota 8. 4.

BÍLÁ SOBOTA
8.00
21.00
ranní chvály v kostele
velikonoční vigilie v Komíně
Adorace u Božího hrobu v kostele 8.30–15.30.
Při vigilii bude křest katechumenů a obnova křestního slibu.
Neděle 9. 4.

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.30
10.00
mše sv. – Jundrov
mše sv. – Komín. Po mši sv. bude ve farním sále agapé.
Při obou mších svatých budou žehnány přinesené pokrmy.
Pondělí 10. 4.

PONDĚLÍ
V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM
8.30
10.00
mše sv. – Jundrov
mše sv. – Komín
První svaté přijímání

Všechny středy v květnu až do 1. svatého přijímání, které budeme slavit 11. června, bude v naší farnosti probíhat bezprostřední příprava dětí. Tato příprava bude probíhat při mši svaté v 18 h v rámci kázání při výše uvedených středečních bohoslužbách. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

Diecézní setkání mládeže

Diecézní setkání mládeže s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem se bude letos konat v sobotu 13. května v Žarošicích. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12–25 let. Více informací a možnost přihlásit se na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/