Synoda 2021-2023 v naší farnosti

Na výzvu papeže Františka probíhá nyní v katolické církvi první fáze tzv. synodiálního procesu. Zjednodušeně řečeno, jde o zapojení všech, kdo chtějí, do diskuze o stavu naší církve, jak se nám v ní žije, jak ji vnímá naše okolí, jakou bychom ji chtěli mít. Kdokoliv chcete přispět svým názorem, jste srdečně vítáni.

První fáze bude probíhat od listopadu do února v malých již existujících či nově vytvořených skupinách (cca 5–8 lidí), které se vyjádří k jednomu z 10 témat. Kdo máte chuť zúčastnit se, ozvěte se, prosím, farnímu koordinátorovi synodálního procesu, panu Daliboru Ficovi na e-mail dalibor.fic@gmail.com. Vzadu na stolku v kostele si také můžete vzít letáček se základními informacemi a modlitbou za celý průběh synody.

Leták

Kontakty

Koordinátor pro naši farnost: Dalibor Fic – dalibor.fic@gmail.com

Odkazy

Církev.cz – Synoda 2021-2023

Církev.cz – Podpůrné materiály