Společenství

„… kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich…“ (Mt 18,20) A tak se scházíme při společných bohoslužbách, ale také v různých farních společenstvích. Naše společenství jsou otevřená a rádi vás v nich přivítáme. Jejich aktuální seznam je v menu vlevo.