Společenství žen

Každou třetí neděli v měsíci se na faře schází od 19h modlitební společenství žen. Společně čteme Písmo, chválíme Pána (slovem i zpěvem), děkujeme Mu, sdílíme své radosti i starosti a vyprošujeme si co potřebujeme do všedních dnů. Společenství je otevřené všem bez rozdílu věku a stavu.

Bližší informace: Monika Křížová – krizmonika@email.cz

Termíny

Žádné události

Související