Ministranti

Slovo ministrant vzniklo z latinského slova ministrare, tj. sloužit. Jde o službu ve farnosti, při níž tvoříme společenství kolem oltáře, setkáváme se při bohoslužbě i mimo ni, podílíme se zblízka na slavení Božího tajemství, rosteme společně v chápání smyslu liturgických postojů, gest, symbolů, slov, ticha…

Pokud máš zájem rozšířit naše řady, budeme moc rádi. Můžeš nás kontaktovat po mši svaté anebo na níže uvedené adrese: farabrnokomin@seznam.cz. Cenný zdroj informací k ministrantské službě: www.liturgie.cz.