Rok ve farnosti – Výstava fotografií

Fotografie z naší farnosti z období září 2018 – září 2019 byly vystaveny na radnici MČ Brno-Komín od 18. 9. 2019 do 4. 11. 2019.

Anotace

Vystavené fotografie

1. Doba adventní a vánoční

Zase o něco blíže štědrému dni / V kostele na čerta nenarazíte / Na tak velký strom je potřeba spousta ozdob / Zdá se, že anděl je na výsostech uchycen stabilně

2. Velikonoce a Boží Tělo

Zapalování paškálu před kostelem / Velký Pátek / Slušivá červená na Květnou neděli / Jáhen přináší světlo do ztemnělého kostela / Slavnost Těla a Krve Páně

3. První svaté přijímání

Děti, Ježíš vás volá jménem / Kluci pobavení / Světlo Kristovo / Dívky zamyšlené

4. Farníci plesají a hrají divadlo

Předtančení / Muži u okénka / Ovečka utíká před vlky / Anděl čeká na svůj nástup na scénu

5. Koncerty v našem kostele

Novoroční koncert / Dechové trio na noci kostelů / Roman Dostál ze skupiny Oboroh / Slávek Klecandr ze skupiny Oboroh

6. Farníci hrají a zpívají

Houslové duo na večeru chval / Náš regenschori Libor do toho dává vše / Komínská schola na dětské mši

7. Farníci uklízí

Důkladně vysát ometené pavučiny / Ometalo se ze žebříku / Ometalo se ze země / Kostel pokrytý igelitem – a jak mu to slušelo

8. Farníci na vzduchu

Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? / Občas jsou farníci mimo zdi kostela trochu dezorientovaní / Vzpomínáme na společně prožité chvíle / Optimalizace procesů

9. Poslední rozloučení

Průvod na hřbitově / Obřady nad rakví / Hudebníci

10. Náš pan farář

Pan farář vyprávěl a děti ani nedutaly (jen se občas hodně smály) / Ani kapka svěcené vody nepřijde nazmar / Naslouchání / Malé černé člověka spolehlivě postaví na nohy

11. Děti v kostele

Modlíme se Otčenáš / Sourozenecká láska / Omalovánky zabaví (alespoň na chvíli) / Ve frontě na požehnání

12. Farníci kavárničí

Rozhovor nad šálkem / Dobrodružství na farní zahradě / Setkání generací /Čekání na espresso

Související